Cô Tô

Area (m2)

Height (m)

Set up with Capacity (Persons)

TheatreClassroom U-shape Banquet Cocktail 

75

~2.6

50

30

30

30

30


Phòng họp bao gồm

- Bàn ghế theo yêu cầu của khách hàng
- Bút, giấy ( 1 bộ/ người)
- Nước khoáng (1 chai/ người)
- Bảng trắng, bút, bảng lật
- Màn hình chiếu
- Hệ thống điều hòa
- Microphone
- Hoa tươi trang trí


TOP

Tin liên quan

Facebook chat