Vân Đồn

Area (m2)

Height (m)

Set up with Capacity (Persons)

Theatre

Classroom 

U-shape 

Banquet 

Cocktail 

145

~2.6

120

90

60

80

90


Phòng họp bao gồm

- Bàn ghế theo yêu cầu của khách hàng
- Bút, giấy ( 1 bộ/ người)
- Nước khoáng (1 chai/ người)
- Bảng trắng, bút, bảng lật
- Màn hình chiếu
- Hệ thống điều hòa
- Microphone
- Hoa tươi trang trí


TOP

Tin liên quan

Facebook chat